Som nevnt på årsmøte er vi gang med planlegging av nytt klubbhus på Trialen og vil i den sammenheng invitere alle som ønsker å bidra med innspille til et møte Mandag 27.2-17 kl19:30

Om du mener du ikke har innspill kom og hør på  😊