Riska Motorsykkelklubb skal også i år være med i:

punkt  Latbrandstoget som går fra Riskahallen kl 14:00 
    (Oppmøte ved Betel i god tid før dette, helst kl 13:30)

punkt  Folketoget i Sandnes som går fra Festplassen 
    umiddelbart etter talen for dagen kl 15:30
 

Alle trialkjørere med følge oppfordres til å bli med på dette! 

(Det er krav om lisens, medlemsskap og godkjent kjøreutstyr selv om det er 17. mai.)

Latbrandstoget starter fra Riskahallen kl 14:00 (frammøte kl 13:30). Det blir premiering av beste innslag ved stemmen umiddelbart etter toget.

Frammøte på Ruten utenfor Vågen i Sandnes senest kl 15:30. Toget starter ca kl 15:45. All kjøring skal foregå innenfor anvist avgrensning.

De som får kjøre oppå lastebilen er E-A-(B) førere. Vi trenger 4 stk foreldre til å sikkre bak bil, 2 stk til sikring oppå bil, samt 2 stk foreldre foran lastebil og en voksen ved vært lastebil hjul. Totalt 12 voksne. Dette for å ivareta sikkerheten.

SYKLER SKAL LEIES FRA OPPSTILLINGSPLASS TIL DER DERE HAR PARKERT BILENE

I år måtte det sendes inn risikovurdering for Trial aktivitet i 17 toget som er viktig at vi følger

Risikovurdering 

Årets 17. mai program for Sandnes:  

Ta kontakt med Sigbjørn eller Ola om du lurer på noe