Fredag 22. sep.

17:00 -                        Mulig å komme inn og parkere på depotområdet

 

Lørdag 23. sep.

08:00 - 10:30              Innsjekk og teknisk kontroll

08:00 - start                Mulighet for trening på trialområdet ved klubbhuset
                                   (etter innsjekk og maskinkontroll, se oppslag og merking)

10:45                          Førermøte konkurranser
                                   (obligatorisk for utøvere og ansvarshavende ledsagere)

11:00                           Fellesstart konkurranser

11:05                          Førermøte seksjonstrening
                                   (obligatorisk for utøvere og ansvarshavende ledsagere)

11:15                          Seksjonstrening

                                  Premieutdeling straks resultatlistene for trialkonkurransene er klare

 

Søndag 22. mars

08:00 - 10:30              Innsjekk og teknisk kontroll

08:00 - start                Mulighet for trening på trialområdet ved klubbhuset
                                   (etter innsjekk og maskinkontroll, se oppslag og merking)

10:45                          Førermøte konkurranser
                                   (obligatorisk for utøvere og ansvarshavende ledsagere)

11:00                          Fellesstart konkurranser

11:05                          Førermøte seksjonstrening
                                   (obligatorisk for utøvere og ansvarshavende ledsagere)

11:15                          Seksjonstrening

                                   Premieutdeling straks resultatlistene for trialkonkurransene er klare

Kiosk i klubbhuset fra ca. kl 09:00 til 15:30 både lørdag og søndag

 

Konkurransene arrangeres i full overensstemmelse med FIMs internasjonale
konkurransereglement (SC), NMFs nasjonale konkurransereglement (NKR),
Spesialreglementet for Trial, NMFs øvrige reglement,
samt tilleggsregler godkjent av NMF.

Kontakt: Sigbjørn Å Olsen 907 92 468

Med forbehold om endringer                 Sist revidert:  15.09.2017